Klienci

Klienci ARK Wien pochodzą z najróżniejszych branż gospodarki. Stąd też nasi doświadczeni doradcy są obeznani ze specyfiką niektórych branż i oferują indywidualne rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw i naturalnie również dla osób prywatnych.

 

 

Przemysł przetwórczy

Przemysł budowlany

Handel

Transport

Usługi hotelarsko-gastronomiczne

Informacja i komunikacja

Nieruchomości gruntowe i mieszkaniowe

Usługi wolnych zawodów

Pozostałe usługi