rozwój

Doświadczenie w naszej kancelarii jest wynikiem ponad 50 letniej pracy. Ta tradycja zobowiązuje. Od czasu utworzenia ARK Wien przedsiębiorstwo nasze  konsekwentnie i nieustannie rozwijało się jako usługodawca nowoczesnych, międzynarodowych usług w zakresie doradztwa podatkowego.

Silne zorientowanie na tematykę dotyczącą przedsiębiorstw średniej wielkości, częsty kontakt z naszymi klientami i skuteczne nastawienie na zagadnienia międzynarodowe doprowadziły do tego, że wciąż powiększa się grono naszych stałych klientów.